Verenigingen, Organisaties en Websites

Verenigingen Organisaties en Websites

Alfabetisch overzicht van relevante Informatie, Verenigingen, Organisaties en Websites. Zoek door te klikken op het onderwerp dan klapt de betreffende rubriek uit.

 

suggesties ? zie beneden*

College Belastingadviseurs

Adressen van belastingadviseurs.

Brenkmanweg 6

4105 DH Culemborg

0345-547000

0345-547015

Register Belastingadviseurs

Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs

Adressen van belastingadviseurs.

Jan Willem Frisolaan 3

2517 JS Den Haag

070-4166166

Register Belastingadviseurs

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Adressen van belastingadviseurs en bemiddeling

bij inhoudelijke klachten

Postbus 2977

1000 CZ Amsterdam

020-5141880

www.nob.net

Belastingtelefoon

0800-0543

BelastingTelefoon (ook voor Toeslagen)

Telefoon: 0800 – 0543 (gratis)
Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Houd uw burgerservicenummer/sofinummer bij de hand. Dit staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs. Als wij uw vraag niet meteen kunnen beantwoorden, wordt u later teruggebeld.

BelastingTelefoon Buitenland
Telefoon: (055) 5 385 385

Telefoon vanuit het buitenland: +31 555 385 385
Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. De BelastingTelefoon Buitenland is er voor particulieren en bedrijven die in het buitenland zijn gevestigd, maar in Nederland belastingplichtig zijn.

BelastingTelefoon Auto
Telefoon: 0800 – 0749 (gratis)
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
Voor vragen over motorrijtuigenbelasting (mrb) en belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm), bijvoorbeeld bij import van auto’s. Houd uw kenteken of burgerservicenummer/sofinummer bij de hand.

www.belastingdienst.nl

volgt

Nationaal Instituut Budgetvoorlichting (NIBUD)

Postbus 19250

3501 DG Utrecht

030-2391350

www.nibud.nl

Consumentenbond

Postbus 1000

2500 BA Den Haag

070-4454545

www.consumentenbond.nl

Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg

0900-2437070

www.klachtenopvangzorg.nl

Stichting De Ombudsman

Postbus 1700

1200 BS Hilversum

035-6722722

www.stichtingdeombudsman.nl

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)

Postbus 1539

3500 BM Utrecht

030-2970303

www.npcf.nl

Postbus 51

Postbus 20002

2500 EA Den Haag

0800-8051

E-mail: vragen@postbus51.nl

www.postbus51.nl

Klantenservice TNT-Post

058-2333333

www.tntpost.nl

In het Donorregister kun je vastleggen of je je organen na je overlijden wel of niet beschikbaar stelt voor transplantatie. Je kunt er ook voor kiezen je nabestaanden of één specifieke persoon te laten beslissen na je overlijden. Je kunt je beslissing vastleggen met het donorformulier.

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Postbus 16020

2500 BA Den Haag

070-3307111

www.notaris.nl

Notaristelefoon

0900-3469393

Centraal Testamentenregister

Postbus 19398

2500 CJ Den Haag


www.centraaltestamentenregister.nl

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patienten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.
NVVE, Nederlandse Vereniging voor Euthanasie

België: Recht op Waardig Sterven is een opinie- en actiegroep rond een waardig levenseinde.

Naast het bewaken en het verbeteren van de huidige wetgeving, willen we alle mensen die ‘het systeem’ niet kennen, vertrouwd maken met patiëntenrechten en levenseinde beslissingen.
RWS, Recht op Waardig Sterven

Het forum van Dokter.nl heeft meer dan 1 miljoen bezoekers per maand

Het forum van Gezondheidsplein: patientenplein.nl

gedichten.nl

1001gedichten.nl

gedachten-gedichten.nl

leesgedichten.nl

jouwgedichten.nl

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is een website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. De site bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks, naast een groot aantal studies en primaire bronnen op het brede terrein van de Nederlands(talig)e cultuurgeschiedenis.
gedichten

www.gehandicapten.pagina.nl Overzicht van links voor gehandicapten

www.bosk.nl De vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders

www.vgn.org Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

www.demaatisvol.org Gehandicapten en chronisch zieken laten hun stem horen

http://www.woonzelf.nl/ Landelijk steunpunt wonen: voor kinderen en jongeren met een beperking en hun ouders, die een wooninitiatief op willen richten of hebben

www.meenederland.nl Mee ondersteunt mensen met een beperking in heel Nederland

www.stinafo.nl Organisatie die gehandicapte en chronisch zieke kinderen helpt grenzen te verleggen.

www.wig.nl De werkgroep integratie gehandicapten is een belangenorganisatie voor mensen met een lichamelijke beperking

www.gehandicaptenraadvenlo.nl De gehandicaptenraad van Venlo

Wehelpen
WeHelpen.nl is opgezet als een marktplaats met slimme functies voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp, aangevuld met gerichte informatie aan hulpverleners en hulpbehoevenden. De hulp wordt beloond met credits, die u kunt doneren aan een ander of aan het WeHelpen-fonds, kunt besteden aan de mensen die u helpen of lokaal kunt verzilveren.

Zorgvoorelkaar
Zorgvoorelkaar.com is een gratis online marktplaats voor vrijwillige en professionele hulp en zorg. U ziet snel wie er in uw omgeving hulp nodig heeft en wie vrijwillige of professionele hulp kan bieden. Met elkaar in contact komen is eenvoudig en zo gebeurd. Stel gratis een hulpvraag of draag gemakkelijk je steentje bij aan een zorgzame samenleving. Met Zorgvoorelkaar zorgen we er samen voor dat iedereen de hulp krijgt die zij verdienen.
Vind vrijwilligerswerk via Zorgvoorelkaar of vind hulp via Zorgvoorelkaar.com

Stichting Achter de Regenboog: Verliesverwerking met kinderen en jongeren

Othellodreef 95

3561 GT Utrecht

030-2364141

www.achterderegenboog.nl

AIDS Soa Infolijn

0900-AIDSSOA (0900-2042040)

www.aidsfonds.nl

Alcohol Infolijn

0900-5002021

www.trimbos.nl

Alzheimer Stichting

Postbus 183

3980 CD Bunnik

www.alzheimer.nl

Centrum ’45

Rijnzichtweg 35

2342 AX Oegstgeest

071-5191500

www.centrum45.nl

Vereniging ouders van couveusekinderen

Postbus 1024

2260 BA Leidschendam

070-3862535

www.couveuseouders.nl

Drugs Infolijn

0900-1995

www.trimbos.nl

Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie

Postbus 75331

1070 AH Amsterdam

0900-6060606

www.nvve.nl

Fiom

Postbus 1019

5200 BA ’s Hertogenbosch

073-6128821

www.fiom.nl

HIV Vereniging Nederland

Postbus 15847

1001 NH Amsterdam

020-6892577

www.hivnet.org

Humanistische Uitvaartbegeleiding

Postbus 75490

1070 AL Amsterdam


www.humanistischeuitvaart.nl

Humanitas

Postbus 71

1000AB Amsterdam

www.humanitas.nl

IKON – pastoraat

Melkpad 25a

1217 KA Hilversum

035-6215555

Joods Maatschappelijk werk

De Lairessestraat 145-147

1075 HJ Amsterdam

www.joodswelzijn.nl

Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker

Schouwstede 2d

3431 JB Nieuwegein

www.vokk.nl

KWF – Kankerbestrijding

Postbus 75508

1070 AM Amsterdam

0800-0226622

www.kwfkankerbestrijding.nl

Vereniging van Integrale Kankercentra

Postbus 19001

3501 DA Utrecht

030-2343780

www.iknl.nl

Contactgroep (VNK) Nabestaanden Kankerpatiënten

Postbus 8152

3503 RD Utrecht

030-2916091

www.nfk.nl

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen (NFK)

Postbus 1852

3503 RD Utrecht

030-2916091

www.nfk.nl

Stichting Korrelatie

Postbus 9484

3506 GL Utrecht

0900-1450

www.korrelatie.nl

Stichting Dr. Elisabeth Kübler-Ross

Halterstraat 3c

7201 MV Zutphen

0575-545703

www.kubler-ross.nl

Bureau Lotgenotencontact

Postbus 3138

1620 GC Hoorn

0229-262054

www.lotgenoten.nl

Maatschappelijk Werk

In het telefoonboek van uw regio onder:

– Algemeen matschappelijk werk

– Maatschappelijk werk

– Sociaal maatschappelijk werk

– Maatschappelijke dienstverlening

of via Stichting Korrelatie

Steunpunt Stervenbegeleiding en rouw Multicurele Samenleving

Postbus 686

3000 AR Rotterdam

010-2755955

www.rouwrituelen.nl

COGIS, Kenniscentrum vervolging oorlog en geweld

Da Costakade 45

3521 VS Utrecht

030-2343436

www.cogis.nl

Vereniging Ouders van een overleden kind

Postbus 418

1400 AK Bussum

0900-2022723

www.vook.nl

Landelijk Steunpunt Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Postbus 189

3980 CD Bunnik

030-6596266

www.vptz.nl

Nederlandse Verniging Patiënten (NPV)

Landelijk Bureau

Postbus 178

3900 AD Veenendaal

0318-547888

www.npvzorg.nl

Regionaal Instituut Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG)|

Telefoonnummer in het telefoonboek van de regio.

Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR)

Postbus 13189

3507 LD Utrecht

030-2761500

www.verliesverwerken.nl

SOS Telefonische Hulpdienst

0900-0767

Schorerstichting

Postbus 15830

1001 NH Amsterdam

020-6624206

www.schorer.nl

Landelijk Bureau Slachtofferhulp

Postbus 14208

3508 SH Utrecht

0900-0101

www.slachtofferhulp.nl

Vereniging Verkeersslachtoffers

Postbus 721

6800 AS Arnhem

035-6215110

www.verkeersslachtoffers.nl

Vereniging Achterblijvers na Vermissing

Vorselaar 7

4902 LK Oosterhout

www.devav.nl

Meldpunt Vermisten

0800-VERMIST (0800-8376478)

www.meldpuntvermisten.nl

Vereniging Ouders van een vermoord Kind

Postbus 11191

2301 ED Leiden

www.oudersvaneenvermoordkind.nl

Stichting Vrijwillig Leven

Postbus 5098

6202 WE Maastricht

www.SVLeven.nl

Vuurvlinder, Stichting voor Bewust Leven en Sterven

Hogestraat 29

6624 BB Heerewaarden

0487-573315

www.stichtingvuurvlinder.nl

Haagse Weduwen en Weduwnarenbond

Columbusstraat 174

2561 AT Den Haag

070-3638353

070-3820673

Vereniging Ouders van Wiegendood-kinderen

Postbus 10

4060 GA Ophemert

www.wiegedood.nl

Ypsilon

Kerkhoflaan 306

3034 TJ Rotterdam

010-4045166

www.ypsilon.org

Landelijk Platform Nabestaanden na zelfdoding

p/a Kasteel De Essenburgh

Zuiderzeestraatweg 199

3849 AE Hierden

0341-451841

E-mail: schuchard@essenburg.nl

Vereniging Eigen Huis

Postbus 735

3800 AS Amersfoort

033-4507750

www.eigenhuis.nl

Huisvestingszaken van de gemeente

Zie telefoongids onder Gemeente

Huurcommissie

De adressen van de verschillenden ressorten op
te vragen bij het Ministerie van VROM

Ministerie van (VROM) Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer

Afdeling Publieksvoorlichting

Postbus 20951

2500 EZ Den Haag

070-3391226

www.rijksoverheid.nl

innovatiekringdementie

Website met de laatste wetenschappelijke inzichten en goede praktijkvoorbeelden voor
goede kwaliteit van leven bij dementie
Een initiatief van Stella Braam, auteur van ‘Ik heb Alzheimer,
het verhaal van mijn vader’ en organisatieadviseur Elly Duijf

Rondom Kanker Stichting Diagnose Kanker/
KWF kwf kankerbestrijding

kankerwiehelpt.nl informatie over kanker, over de behandelmogelijkheden en over de gevolgen van kanker.

Stichting Viva la Donna zet zich in voor vrouwen die de diagnose kanker hebben gehad.
Viva la Donna

AYA

staat voor Adolescent and Young Adult; jongvolwassenen in de leeftijd van 18-35 jaar met kanker.
AYA’s hebben, tijdens en na kanker, specifieke problemen en vragen. Denk aan vragen over opleiding, emoties, werk, zelfstandigheid, aangaan van relaties, vruchtbaarheid of seksualiteit. Maar waar kan je met jouw vragen terecht? Waar kan je leeftijdsgenoten vinden die jou snappen? AYA’s hebben daarom gezamenlijk gezorgd voor de ontwikkeling van de AYA4 Community In 2010 is dit initiatief gestart door AYA’s van het AYA Expertise Platform Radboudumc en zij hebben er samen met professionals voor gezorgd dat de AYA4 Community open is gesteld voor alle AYA’s in Nederland. Landelijk participeren de 8 UMC’s en een aantal grote perifere ziekenhuizen. De participerende ziekenhuizen zijn hier te vinden .

De AYA4 community
Als AYA kun je lid worden van de 100% veilige en afgeschermde AYA4 Community. Maar alleen als je AYA bent! Via de AYA4 community manager kan je je aanmelden. Het maakt niet uit waar je in Nederland onder behandeling bent. De AYA4 community manager heet je welkom en maakt je wegwijs op AYA4.
Ga hier kijken voor meer informatie

Een Folder is hier te vinden

SPACE4AYA: het eérste nationale seminar georganiseerd voor en door AYA’s én hun zorgprofessionals

Kiesbeter

is een openbaar zorgportal. Dit portal is bedoeld voor alle volwassen inwoners van Nederland die vragen hebben op het gebied van zorg, zorgverzekeringen en gezondheid.

patientervaringsverhalen.nl/ We willen graag uw gids zijn als u zoekt naar ervaringsverhalen over (chronische) ziekten, aandoeningen en handicaps in boekvorm.

Levensvragen en Ouderen
Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen wil ervoor zorgen dat ouderen kunnen rekenen op aandacht voor en ondersteuning bij hun levensvragen. En dat vrijwilligers en beroepskrachten getraind worden op het omgaan met deze vragen

Bureaus voor Rechtshulp

Zie telefoongids

www.bureaurechtshulp.nl

Rechtswinkels

Zie telefoongids of vragen bij
gemeentehuis.

Landelijk Verband voor Sociaal Raadsliedenwerk

Postbus 3332

3502 GH Utrecht

030-2983419/

Fax: 030-2983437

www.sociaalraadslieden.nl

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)

Postbus 8456

1005 AL Amsterdam

020-5816300

www.fnv.nl

Christelijk Nationaal Vakverbond

Postbus 2475

3500 GL Utrecht

0900-2864636

www.cnv.nl

Algemeen

Platform Buitenlanders Rijnmond

Grotekerkplein 5

3011 GC Rotterdam

010-4122057

www.pbr.nu

Moslim Informatie Centrum Nederland (MICN)

Postbus 61217

2562 AE Den Haag

070-3614463

Het Nederlandse Rode Kruis

Centraal adres: Postbus 28120

2502 KC Den Haag

070-4455666

www.rodekruis.nl

Vincentiusvereniging

Geestbrugweg 128

2281 CS Rijswijk (ZH)

070-3800011

www.vincentiusvereniging.nl

Vluchtelingenwerk Nederland

Postbus 2894

1000 CW Amsterdam

020-4367200

www.vluchtelingenhulp.nl

Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk

Postbus 2877

3500 GW Utrecht

030-2319844

www.nov.nl

www.vrijwilligersplein.nl

Vereniging Landelijke Unie van Vrijwilligers

Vischersplein 160-E5

3511 LX Utrecht

030-2322920

www.uvvnet.nl

Vrijwilligerswerk in Zieken- en Verpleeghuizen

Informatie bij de plaatselijke Zieken- en Verpleeghuizen

Stichting Zelfacceptatie
Zelfacceptatie, basis voor een mens om te functioneren en voor een goed gevoel.
Website : Stichting Zelfacceptatie

Vereniging De Zonnebloem

Postbus 2100

4800 CC Breda

076-5646362

www.zonnebloem.nl

Mantelzorg Startpagina

Werk en Mantelzorg
Expertisecentrum Mantelzorg
Het Expertisecentrum is het landelijk kenniscentrum op het gebied van mantelzorg en mantelzorgondersteuning.
Het Expertisecentrum richt zich op alle organisaties, waar het thema mantelzorg speelt.

movisie
MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid
Mezzo
Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit. Als mantelzorger of zorgvrijwilliger is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit. Als mantelzorger of zorgvrijwilliger

nationalehulpgids
De Nationale Hulpgids is dé plek waar Hulpvragers kinderopvang, thuiszorg, schoonmakers en dagopvang.. Als Hulpvrager kun je gratis een advertentie maken en gratis berichten sturen naar Hulpen. De Hulpen kunnen zich ook gratis aanmelden en reageren op advertenties en berichten van Hulpvragers.

Medische klachten

Na het overlijden kunnen nabestaanden vragen of onduidelijkheden hebben over de doodsoorzaak, medische ingrepen of behandelingen. U kunt hierover contact opnemen met de behandelende artsen en een verzoek indienen tot inzage van het medische dossier van de overledene. In beginsel hoeft een arts dit niet tehonoreren. Mocht een arts van mening zijn dat de overledene daar bij leven geen bezwaar tegen zou hebben gehad kan hij alsnog tot inzage overgaan. Mocht hij twijfelen dan zal hij dit weigeren. Het Informatie- en Klachtenbureau (IKG) in uw regio kan u nader informeren over uw rechten, over hoe te handelen bij onduidelijkheden of het deponeren van klachten www.zorgbelang-nederland.nl,

Deeljezorg.nl
Deeljezorg.nl is een plek waar iedereen zijn eigen verhaal, ervaring, oproep of tip kwijt kan over zorg en welzijn en waar je de verhalen van anderen kunt lezen.
Je krijgt reacties van gelijkgestemden, mensen met vragen of juist ervaring. Je kunt je eigen groep starten over een onderwerp dat je belangrijk vindt, mensen uitnodigen en met hen in gesprek gaan. Je kunt foto’s, video’s of bestanden plaatsen om je verhaal of oproep kracht bij te zetten. Je kunt er zien wat anderen vinden van de zorg waar jij naar op zoek bent of mensen helpen in hun zoektocht. Je kunt je verhaal ook koppelen aan een zorgaanbieder of gemeente.
Ook vind je belangenbehartigers die je verder kunnen helpen of met jouw verhaal aan de slag gaan.
www.deeljezorg.nl is een sociaal netwerk voor iedereen met een hart voor goede zorg in Nederland. Een initiatief van Zorgbelang.

U kunt ook contact opnemen met een mediator.

Het overlijden van een kind

Het verliezen van een kind is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven waar men nauwelijks overheen komt. Het is zo ingrijpend dat het een mensenleven kan veranderen. De uitvaart van een kind is dan ook de start van het verwerken van het verlies. Het moment van afscheid moet dan ook een bijzondere herinnering
worden. Het is belangrijk dat de nabestaanden terug kunnen kijken op een “warme” uitvaart, er zullen
dan ook veel gesprekken aan vooraf gaan. Er zijn uitvaartondernemers die in kinderuitvaarten
zijn gespecialiseerd (www.uitvaartdewending.nl). Er is zelf een contactgroep in het leven geroepen voor de mensen die te maken hebben gehad met het verlies van een kind
(www.lieve-engeltjes.nl).

24 weken zwangerschap

Overlijden voor, tijdens of kort na de geboorte

Het verzorgen van het kindje

Kleding voor hele kleine kindjes

Opbaren

Kinderkaarten

Teksten en gedichten voor kinderrouwkaarten

Kinderkistjes, kinderwiegjes, kindermandjes

LieveKus

Rouwvervoer van kinderen

Bloemen bij de uitvaart

Make a Memory (tip!)

Fotoalbum voor doodgeboren baby

Kinderurnen

Bijzondere kinderurnen

Kinderkastje

Kinderen die weten dan zij gaan sterven

Kinderhofjes – kindergrafjes

Ballonnen

Kindermonumenten

Grafobjecten voor kinderen

Glazen herdenkingsobjecten

Kinderen herdenken

Film rondom kindersterfte

Kinderen en verlies

Voogdij

Het kwartetspel

Gerelateerde websites

Boeken die helpen het verlies van een kind te verwerken

Belangrijke adressen

24 weken zwangerschap

Men spreekt van een doodgeborene als, na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken de ter wereld gekomen menselijke vrucht, na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond. In de wet op de Lijkbezorging artikel 2 punt 1 sub 2 staat de definitie van een doodgeborene. Dit wil zeggen dat men voor de begrafenis of crematie van de doodgeborene de wettelijke regels moet volgen; met anderen woorden er zal een A- en B-verklaring door een arts moeten worden afgegeven; er zal aangifte moeten worden gedaan bij de Burgerlijke stand en er zal een verlof tot begraven of cremeren moeten worden afgegeven.
De bepalingen van deze wet zijn niet van toepassing op een na een zwangerschap van minder 24 weken ter wereld gekomen menselijke vrucht. Wel is het mogelijk, indien de ouders dit wensen, dat de doodgeborene wordt ingeschreven in het trouwboekje.

Kinderen die vóór de 24 weken zwangerschap levend ter wereld komen moeten in het geboorteregister worden ingeschreven. Komen zij te overlijden dan zal het overlijden ook moeten worden aangegeven bij de Burgerlijke Stand. Willen de ouders dat het kindje wordt begraven of gecremeerd dan zal er geen verlof tot begraven of cremeren nodig zijn. Wel zal een bevestigingsformulier van de verloskundige of gynaecoloog nodig zijn waarop vermeld staat dat de zwangerschap minder dan 24 weken heeft geduurd. Soms zal een ziekenhuis de ouders mededelen dat zij de uitvaart voor hun rekening nemen. Dit is echter niet waar. Een ziekenhuis verzorgt geen uitvaarten (ook al beweren ze van wel). Wil men met respect afscheid nemen van het kindje, dan is het raadzaam om een uitvaartondernemer in te schakelen. Deze kan voor u op een mooie wijze een crematie of begrafenis verzorgen. De kosten hiervoor zullen niet altijd door de verzekeringsmaatschappijen worden vergoed. Er zijn maatschappijen die dit uit coulance doen als beide ouders bij deze maatschappij een uitvaartverzekering hebben, zij zijn dit echter niet verplicht.

Overlijden voor, tijdens of kort nade geboorte

Komt een kindje voor, tijdens of kort na de geboorte te overlijden, dan staan de ouders met lege handen. De wieg blijft leeg, het blijft stil in de babykamer die vol leven had moeten zijn. Begrip vanuit de omgeving is er vaak nauwelijks.
Het kindje heeft nauwelijks bestaan en wat de ouders is overkomen moeten ze maar gauw vergeten. Maar voor de ouders voelt het heel anders. Samen hebben zij  gedroomd van een toekomst met het kindje. Dit is een verlies dat bijna niet te verwerken is; het leven zal nooit meer zijn zoals het was. Kan men de dood van een kind overleven?
Om verder te kunnen moet men rouwen. Voor deze ouders is de Vereniging Ouders van een overleden kind in het leven geroepen (www.vook.nl).

Het verzorgen van het kindje

De laatste verzorging van een overleden kindje is heel ingrijpend. Het is dus van grootbelang de ouders daar zoveel mogelijk bij te betrekken. De ouders kunnen de verzorging ook helemaal zelf doen, eventueel met behulp van de uitvaartondernemer.

Kleding voor hele kleine kindjes

Het zelf aankleden van het kindje kan een start zijn van de rouwverwerking.
Willen de ouders dit zelf doen dan moet hen die kans worden geboden. Zelf voor de hele kleine kindjes zijn er kleertjes te verkrijgen.
Kijk eens op
www.pre-be-exclusief.nl/onlineshop,
www.pamperedxs.com,
www.monpetitkleding.nl
en
www.sterretjes.prematuur.nl
voor een uitgebreid assortiment kleertjes.

Opbaren

In de meeste gevallen gaat de voorkeur uit naar het thuis opbaren van kinderen. De ouders kunnen ervoor kiezen het kindje op het eigen bedje op te baren, bij een baby eventueel in het wiegje. Ook is het mogelijk het kindje gelijk in het kistje te leggen en het dan thuis op te baren.

Kinderkaarten

Het uitzoeken van de kaart na het overlijden van een kind zal doorgaans heel zorgvuldig gebeuren. De uitvaartondernemer heeft altijd voorbeelden maar kijk zelf ook eens op de website

www.vergeetmijnietkaarten.nl
.

KinderrouwkaartenHet assortiment kinderrouwkaarten is zeer beperkt waardoor men moeilijk een gepast kaartje kan vinden. Sommige geboortekaartjes kunnen dan een goed alternatief zijn. Een creatieve uitvaartverzorger kan ook uitkomst bieden.

Kinderkistjes, kinderwiegjes, kindermandjes

Voor een bijzonder kinderkistje, kinderwiegje, kindermandje e.d. kan men
onder andere terecht bij:

www.hetsterrenrijk.nl

www.monpetitkleding.nl


www.wittewolkjes.nl


www.grafkistenatelier.nl

www.kinderkistjes.nl

www.sterre-enzo.nl

www.kistinbeeld.nl

www.hartvanhout.nl

www.sterrenkindje.nl

www.monpetit.nl

LieveKus

LieveKus is een vilten cocon bedoelt voor baby’s of prematuren en leverbaar in verschillende kleuren en maten. Deze voelt zacht aan en is makkelijk vast te houden. De LieveKus kan afgewerkt worden met hartjes en knoopjes in roze of blauw en leverbaar in diverse maten (www.lievekus.nl)

Rouwvervoer van kinderen

Het rouwvervoer van kinderen geschiedt meestal in de rouwauto die op dat moment beschikbaar is hoewel de uitvaart van een kind vaak zeer gevoelig ligt.
Nu is er in Nederland een speciale rouwauto voor kinderen: de kinderrouwauto
(www.dekinderrouwauto.nl).
Een witte Pontiac die speciaal is ingericht voor het rouwvervoer van kinderen.
De mogelijkheid bestaat om in deze rouwauto voor kinderen de ouders en eventueel de broertjes of zusjes mee te laten rijden. Het interieur kan worden aangepast aan de wensen van de ouders, standaard is het thema Winnie de Pooh. Deze
kinderrouwauto is uniek en kan in heel Nederland worden ingezet.

Bloemen bij de uitvaart

De bloemen bij een kinderuitvaart nemen een bijzondere plaats in. Door de bloemen kunnen de nabestaanden hun gevoel duidelijk maken, zeker als het gaat om bloemen die de voorkeuren van het kind weergeven. Denk dan aan knuffels, speciale kleuren en dieren die tot een bloemstuk kunnen worden verwerkt (www.speciaalrouwbloemwerk.nl).

Make a Memory

Een groep fotograven heeft de stichting “Make a memory” in het leven geroepen met als doel mooie foto’s te maken voor de familie van kinderen die zijn overleden of kinderen die gaan sterven. Zij fotograferen kinderen vanaf 24 weken tot 16 jaar. Dit kan gebeuren in het ziekenhuis, verzorgingshuis of thuis. Dit initiatief is kosteloos voor de ouders (www.makeamemory.nl).

Fotoalbum voor doodgeboren baby

Na de geboorte van een doodgeboren kindje is het heel belangrijk tastbare herinneringen te hebben. In een fotoalbum kunnen de herinneringen worden verzameld. Het album is hier speciaal voor ontworpen. In het eerste deel is ruimte voor foto’s tijdens de zwangerschap,het overlijden en de crematie of begrafenis. Het tweede deel bestaat uit
fotobladen met perghamijn tussenbladen www.herinneringsalbum.nl.

Kinderurnen


www.gedenkteken.com

www.kneedbaresteen.nl


www.rtc-international.com

Bijzondere kinderurnen

Voor nabestaanden, ouders, broertjes en zusjes kan, onder begeleiding, zelf een
urntje (mee) vorm gegeven worden door het te beschilderen of te versieren. De eigen inbreng, in welke vorm dan ook zal tot steun zijn bij het rouwproces (www.duo-urn.nl).

Kinderkastje

’n Mens, ’n lief mooi mens gaat dood, fysiek, pijn en verdriet achterlatend!
Doch een mens gaat nogmaals dood als hij/zij niet meer wordt herinnerd. Het doel van een herinneringskastje is om een mooi “moment” te creëren, waarbinnen iemand nog kan zijn, waar een ieder nog even zijn/haar herinneringen kan koesteren, zonder zichzelf te verliezen in een groot verdriet, doch met een traan en een lach kan je zijn met hem/haar die er niet meer iswww.herinneringskastje.nl.

Kinderen die weten dat zij gaan sterven

Als het moment dichterbij komt, weten kinderen heel goed dat zij gaan sterven. Het is bewonderenswaardig hoe
zij daarmee om kunnen gaan. Zij zien treurende ouders om zich heen, huilende broertjes of zusjes. Toch is het bespreekbaar maken van deze indringende tijd vóór het overlijden en het overlijden heel belangrijk. Zowel voor het kind zelf,als de ouders, de broertjes en zusjes. Het werkboek “Ik ga dood, watnu” (ISBN 907346076X – Uitgeverij van Tricht, 2005) geeft een goede handreiking.

Kinderhofjes – kindergrafjes

Kinderen worden begraven op een speciaal gedeelte van de begraafplaats, vaak noemt men dit het kinderhofje. Gedachten en herinneringen aan kinderen vragen vaak om meer. Knuffels, speeltjes en lieve gedenkmonumentjes zijn voor oudersdan ook bijzonder belangrijk.

Op sommige begraafplaatsen kan men een eigen kindergrafje voor 20 of 30 jaar kopen, dit is niet bij alle begraafplaatsen het geval. Deze begraafplaatsen geven alleen algemene kindergrafjes uit voor een wettelijke periode van 10/15 jaar. Kindergrafjes laat men zo lang mogelijk liggen, op enkele begraafplaatsen wel 40 jaar.

Ballonnen

Een heel mooi en emotioneel ritueel is ballonnen in de gewenste kleur op te laten stijgen bij de begrafenis van een kind. In iedere stad is een bedrijf die dergelijke ballonnen kan leveren.

Kindermonumenten

Heel zorgvuldig zal men zoeken naar een monumentje voor een kindergrafje.
Deze zijn er in allerlei materialen verkrijgbaar, bijvoorbeeld een glazen grafmonumenten (www.artemotions.nl).

Grafobjecten voor kinderen

Deze grafobjecten, vervaardigd van roestvrij staal, kunnen worden uitgevoerd onder anderen als blokkentoren of lijstjes. Hierop kunnen zelfgemaakte tekeningen worden aangebracht. De houten blokkentorens kunnen ook worden
beschilderd (www.angelsymbols.nl).

Glazen herdenkingsobjecten

Voor bijzondere herdenkingsobjecten in glas alsook glazen kinderurnen kan men te rade gaan bij www.asbestemming.com.

Kinderen herdenken

Kinderen herdenken kan op diverse manieren. In 1999 heeft de door Herman van Veen opgerichte stichting een “Nationaal Monument voor het Onbekende Kind” geplaatst in Barger-Compascuum. Hierop kwamen zoveel hartverwarmende reacties dat al gauw het idee is ontstaan voor een internationaal Monument voor het kind. Het monument gaat bestaan uit 35 menshoge stenen uit diverse landen. Het hart van de cirkel wordt gevormd door een roos. Alle landen die meedoen met dit project zullen zelf ook een monument plaatsen om de gezagshebbers in de verschillende landen bewust te maken van het feit dat hun beleid soms het lijden en sterven van kinderen tot gevolg kan hebben. Zo wil de Stichting Roos (stichtingroos@hermanvanveen.com)kinderen herdenken over de hele wereld.

Film rondom kindersterfte

De film laat het taboe zien rondom kindersterfte vroeger en het verschil met nu en vertelt hoe ze daarmee om zijn gegaan. Deze film ‘In de wolken’ van 15 minuten is te zien op de website www.levensloopbrabant.nl.

Kinderen en verlies

Kinderen moeten ook de kans krijgen om te rouwen. Het verlies van een opa of oma, broertje of zusje kan veel indruk maken. Kinderen hebben geen ervaring met verlies- en rouwverwerking. Welke informatie en hoeveel kan een kind aan. Het boek “Jong Verlies, handreiking voor het omgaan met rouwende kinderen” (Riet Fidelaars-Jaspers, ISBN 9025954480) geeft inzichten in de rouwverwerking bij kinderen.

DOOF EN ROUW

Voor dove kinderen is er een DVD gemaakt: “Dood en rouw”. In de DVD vertellen 4 dove kinderen over het verlies van een dierbare. Het zijn ontroerende en openhartige verhalen. Om over de dood met (dove) kinderen en jongeren te praten is deze DVD zeer geschikt. De bij de DVD geleverde brochure staat vol met tips en vragen die niet alleen voor de kinderen en de jongeren bestemd zijn maar ook voor de ouders en de leerkrachten. In ieder huis of school met dove kinderen mag deze DVD niet ontbreken.
In de Nederlandse Gebarentaal zijn dergelijke duidelijke en eerlijke verhalen over dood en doodgaan niet te vinden. De DVD is te bestellen bij www.psydon.nl (telefoon: 020-5218213, teksttelefoon: 020-5218208).

Voogdij

Kinderen onder de 18 jaar die ongehuwd zijn moeten volgens de wet onder gezag staan van een volwassen persoon.
Voogdijschap kan in een testament worden vastgelegd.  De voogd is de wettelijke vertegenwoordiger van het kind en verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding. De voogd is echter niet verplicht dit zelf te doen. Het voogdijschap eindigt als het kind 18 jaar wordt of trouwt.

Het kwartetspel

Kinderen vertellen over de dood of voorbereiden op een verlies is niet makkelijk. Ook het beantwoorden van de vragen die kinderen kunnen stellen brengen volwassenen soms is verlegenheid. Het kwartetspel “Niet hier, wel dichtbij” brengt kinderen spelenderwijs in aanraking met het onderwerp “de dood” en alles wat daarmee te maken heeft (www.detroostboom.nl).

Gerelateerde websites

www.uitkinderliefde.nl:
informatie over het afscheid nemen en de uitvaart regelen van een kind.


www.peuteren.nl/afscheid
: peuteren.nl over het verlies van een kind en hoe
hier mee om te gaan.

Boeken die helpen het verlies van een kind te verwerken

Afscheidsbrief – Bobje Goudsmit – Uitgeverij Holland te Haarlem 1999

Je kind verliezen – Marinus van den Berg – Uitgeverij Kok, Kampen 1997

De tweeling …. drieling of meer – Elizabeth Bryan , Uitgeverij Swets &
Zeitlinger, Lisse 1995

Als je baby sterft – Marianne en Hettie Jansen Cuisinier, Uitgeverij Uniebek van
Reems, 2003

Stille baby’s – Christine Geerinck-Vercammen-
Uitgeverij Archipel, Amsterdam 2000

Rouwen om een kind – drs. L.C. Klein-Vuyst – Uitgeverij Groen, Heerenveen 1999

Geen blote voetjes in het gras – Stichting Lieve Engeltjes – Uitgeverij Gopher,
Groningen 2000

Herinneringen aan jou – Sterrenkinderen Gedenkboek – Klara Lenzen – Shaker Media
Express, www.gedenkboek.com

Belangrijke adressen

Stichting Achter de Regenboog

(Verliesverwerking met kinderen en jongeren)

Othellodreef 95

3561 GT Utrecht

030-2368282

www.achterderegenboog.nl

Vereniging Ouders van een Vermoord Kind

Postbus 11191

2301 ED Leiden

www.oudersvaneenvermoordkind.nl

Ouders van Wiegendoodkinderen (SIDS)

Postbus 10

4060 GA Ophemert

www.wiegedood.org

ANBO – Bond van vijftig-plussers

Postbus 18003

3501 CA Utrecht

030-2330060

www.anbo.nl

Nederland Islamitische Ouderenbond

Afrikaanderplein 40

3072 EC Rotterdam

010-4866290

Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB)

Blijmarkt 12

8011 NE Zwolle

038-4225588

www.pcob.nl

Unie Katholieke Bonden van Ouderen (Unie KBO)

Postbus 325

5201 AH ’s Hertogenbosch

www.uniekbo.nl

De zorg voor ongeneeslijk zieken en stervenden – is voor veel mensen onbekend terrein, maar iedereen krijgt ermee te maken. Als patiënt of als naaste. Palliatieve zorg is niet alleen van belang voor mensen met kanker, maar ook voor mensen die sterven aan de gevolgen van ouderdom, aan emfyseem, hartfalen, neurologische aandoeningen e.d.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2002 een vernieuwde definitie van palliatieve zorg opgesteld:
‘Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met problemen die gerelateerd zijn aan een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.’

Bij palliatieve zorg:

  • is niet de genezing van de patiënt het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, waardoor het ziekteverloop mogelijk positief beïnvloed kan worden;
  • is de dood een normaal, natuurlijk proces, dat niet vertraagd of versneld wordt;
  • is er aandacht voor lichamelijke én psychische klachten;
  • worden de psychologische en spirituele aspecten in de zorg geïntegreerd benaderd;
  • is er emotionele ondersteuning voor de patiënt en zijn naasten om zo actief mogelijk te leven;
  • is er emotionele ondersteuning voor de naasten om te leren omgaan met de ziekte van de patiënt en met eigen rouwgevoelens;
  • wordt, indien nodig, vanuit een team zorgverleners gewerkt, zodat aan alle noden van patiënten en naasten tegemoet kan worden gekomen,
  • indien nodig ook na het overlijden van de patiënt (ondersteuning bij verliesverwerking);

Palliatieve zorg kan vroeg in het ziekteverloop aan de orde zijn, in combinatie met therapieën die levensverlengend zijn (zoals chemotherapie en radiotherapie). Palliatieve zorg kan ook (medische) onderzoeken omvatten die nodig zijn om pijnlijke, klinische complicaties te begrijpen en te behandelen.

Palliatieve zorg: drie fases
Palliatieve zorg kan onderverdeeld worden in een aantal fases. Doorgaans worden de palliatieve fase, de stervensfase en de nazorgfase onderscheiden.

In de palliatieve fase vindt behandeling plaats, bijvoorbeeld met medicijnen om klachten te verminderen, de ziekte onder controle te houden en de kwaliteit van leven te verbeteren. Behandeling is hier dus nadrukkelijk niet gericht op genezing (curatie) maar op vermindering en verlichting van de klachten (palliatie). De geschatte laatste drie maanden van leven in de palliatieve fase wordt de terminale fase genoemd. Veel van de zorg staat dan in het teken van (het voorbereiden op) het sterven.

Een patiënt komt in de stervensfase als hij of zij nog maar een aantal dagen te leven heeft. Nazorg vindt plaats na het overlijden van de patiënt en richt zich op de omgeving van de overleden patiënt. In deze fase wordt adequaat ingespeeld op wat familie en naasten nodig hebben op praktisch, psychosociaal en spiritueel gebied.

www.gewoondood.nl
www.alsjenietmeerbeterwordt.nl

Palliactief is dé landelijke multidisciplinaire beroepsvereniging, die zich inzet voor de palliatieve zorg in de volle breedte. Het is een vereniging van en voor alle professionals werkzaam in de palliatieve zorg

Pallialine
Pallialine is een webapplicatie waarmee richtlijnen en overige documenten voor de pallliatieve zorg kunnen worden beheerd, opgeslagen en geraadpleegd. Met Pallialine kunt u snel en efficiënt richtlijnen raadplegen

Netwerken palliatieve zorg
Zorg Kiezen – palliatieve zorg in uw regio
Een netwerk palliatieve zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Ieder netwerk wordt begeleid door een netwerkcoördinator. Het is zijn taak om de processen van netwerkontwikkeling en van zorgverbetering te ondersteunen. Netwerken palliatieve zorg

Palliatief Netwerk Salland www.pnsalland.nl/

Landelijk Steunpunt Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Postbus 189

3980 CD Bunnik

030-6596266

www.vptz.nl

Palliaterm
Palliaterm wil thuis sterven voor iedereen mogelijk maken Dat doen we 24/7 met kleine teams van maximaal 5 zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden die gespecialiseerd zijn in terminale thuiszorg.
We werken nauw samen met de mantelzorg en de vrijwillige palliatieve thuiszorg. Voor meer informatie en contact zie Palliaterm

Deze rubriek is nog in bewerking. De linken kunnen niet werken.

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

 

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen. Dit pgb wordt gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Per Saldo De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget

persoonsgebonden-budget Overheids informatie over het PGB

Pgb adminmistratie software In samenwerking met Per Saldo is dit systeem voor Hulpvragers ontwikkeld om zelf de pgb-administratie bij te houden.

www.startkabel.nl Overzicht van links over het Persoonsgebonden Budget

http://www.zorgkiezer.nl/ Handige website die je helpt bij jouw keuze voor een ziekenhuis of een zorgverzekering.

www.zorgvoorbeter.nl Werkt aan kwaliteitsverbetering in de zorg

www.ncfs.nl De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting

www.autismeinfocentrum.nl Autisme informatiecentrum

www.longfibrose.nl Informatie voor mensen met longfibrose

www.leverpatientenvereniging.nl Patientenvereniging voor leverpatienten

www.spinalnet.nl De website met alle informatie over, voor en door mensen met een dwarslaesie

www.gezondheid.linkpagina’s.nl Een website met allerlei interessante en handige links

www.dravet.com Een persoonlijke pagina over het syndroom van Dravet

www.st-ab.nl Stichting AB is een onafhankelijke ideële instelling die gratis rechtshulp biedt op het gebied van sociaal recht

www.vogg.nl Vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke handicap

www.zeldzame-syndromen.nl Informatie en herkenning voor ouders met een kind met een zeldzame chromosoomaandoening

www.verenigingdesleutel.nl Vereniging voor ouders-verzorgers van kinderen met een verstandelijke beperking

www.werkendlichaam.nl/ Website over het lichaam, ziektes en aandoeningen, behandelingen en medisch onderzoek en hoe we goed voor het lichaam kunnen zorgen.

www.leefwijzer.nl Voor mensen met een handicap of een chronische ziekte is Leefwijzer de ontmoetingsplek en vraagbak.

Regelhulp

Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere gemeenten, het CIZ , UWV en SVB. Daarnaast zijn vele organisaties betrokken bij de totstandkoming van de inhoud.

www.landelijksteunpuntrouw.nl
Zeer informatieve site voor hulpzoekende en hulpverleners. Tevens overzicht van rouwbegeleiders in Nederland.

Achterderegenboog.nl

www.achterderegenboog.nl
Site gericht op jongeren,kinderen en rouw.

Jongeheldenindeklas.nl
www.jongeheldenindeklas.nl Uitgebreide informatie over verlies en rouw van kinderen/jongeren. Tevens overzicht van professionele rouwzorgbegeleiding in Nederland.

Wereld van Verschil
Wereld van Verschil
Het ernstig ziek zijn en overlijden van iemand die je heel dierbaar is, grijpt diep in in het leven.
Om hierbij te ondersteunen is de Wereld van Verschil ontwikkeld.
Bedoeld voor ouders, kinderen en jongeren waarvan een gezinslid levensbedreigend ziek is of is overleden, verwacht of onverwacht.

Studenten Kamers:

Kinderen en jongeren kunnen bellen met de Kindertelefoon 0800-0432 (gratis van 14.00 tot 20.00 uur) of chatten via www.kindertelefoon.nl.
Voor emotionele ondersteuning kunt u 24 uur per dag bellen met Sensoor 0900-0767 of chatten via www.sensoor.nl.
OuderenOmbudsman, T 0900 608 01 00.U kunt bellen voor vragen over regelingen en instanties en met uw klachten en zorgen.
ANBO-Raadslijn, speciaal voor ouderen. T 030-2330088 maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur of via www.anbo.nl

Telefooncirkel -Rode Kruis=

De telefooncirkel is een groep mensen die elkaar dagelijks belt. Dat gebeurt meestal in een vaste volgorde, zodat u steeds door dezelfde persoon wordt gebeld. Daarna belt u zelf de volgende van de lijst.

Wilt u mee doen aan de telefooncirkel?
Wilt u ook iedere dag even gebeld worden? Neem dan contact op met het Rode Kruis bij u in de buurt en informeer naar de telefooncirkel.

 

Sinds 2003 is de Nationale Hulpgids dé plek waar Hulpvragers kinderopvang, thuiszorg, schoonmakers en dagopvang kunnen vinden. Als Hulpvrager kun je gratis een advertentie maken en gratis berichten sturen naar Hulpen. De Hulpen kunnen zich ook gratis aanmelden en reageren op advertenties en berichten van Hulpvragers.
Doordat meer dan 50.000 Hulpvragers en Hulpen zich hebben aangemeld vind je altijd iemand bij jou in de buurt. Bij het vinden van een Hulp staat veiligheid voorop.

 

www.thuiszorg-gids.nl Handige adressenlijst voor instellingen in de thuiszorg.

Joost Zorgt is een (thuis)zorgorganisatie die vanuit het perspectief van de zorgvrager is ontstaan.

Over de Uitvaart

Vergelijk Uitvaartverzekeringen & Informatieportal over de uitvaart begrafenis24.nl

www.uitvaart.nl
Een website met veel informatie over wat er allemaal geregeld dient te worden rondom een uitvaart.
www.viaverspoor.nl
Uitvaart Begeleiding Cobi Lammers     www.ubcl.nl
Het laatste woord     www.laatstewoord.nl
Uitvaartbegeleiding (in handen)     www.home.versatel.nl/inhanden
Bram v.d. Zijden     www.bramvanderzijden.nl
Nabestaandenconsulent     www.nabestaandenconsulent.nl
Ritualiter     www.ritualiter.nl/uitvaart
Het leven vieren     www.hetlevenvieren.nl
Cocon     www.cocon-afscheid.nl
Serné     www.ritueelbegeleiding.nl
De vijf elementen     www.de-vijf-elementen.nl
Uitvaartverzorgers Sluijmer & Van Olst

Kisten

Vos-Molenaar     www.vosmolenaar.nl
Seker     www.seker.nl
P. van Wijk     www.pvanwijk.nl
Akidia     www.akidia.nl
Capulus     www.capulus.nl
Hooglandburgum     www.hooglandburgum.nl
Bogra     www.bogra.nl
Janssens`s Uitvaartkisten     www.janssenuitvaartkisten.nl
MijnPastel     www.mijnpastel.nl
Ibis     www.ibisproduct.nl/?lang=nl&menu=Producten
DZU     www.dzu.nl
Henk Boerland     www.henkboerland.nl
Everybody coffins     www.everybodycoffins.com
Radbout Spruit     www.grafkist.nl/
Dooskist     www.dooskist.com
Greencoffins     www.greencoffins.nl
Batesville     www.batesville.com/web/guest/whatwedo/burialcaskets
Decorum Vitae     www.decorumvitae.com
Kartonnen uitvaartkist     www.kartonnenkist.nl
Kisten met liefde     www.kistenmetliefde.nl
Kist in beeld     www.kistinbeeld.nl
De wollen kist     www.bogra.nl/?page=alle_kisten&id=36
Geweven rouwkisten     www.loom.nl
Beschilderde kleding/grafkisten     www.eigenzaak.com/schilder.html
Beschilderde grafkist e.d.     www.doodgewonezaak.nl

Verzorging overledene

Haar- en gelaatsverzorging overledene     www.overledene.nl
Heide Gündel     www.heidigundel.nl/verzorgen.html
Thuisopbaren     www.thuisopbaren.nl
Procuro     www.procuro-overledenenverzorging.nl

Rouwvervoer

Internationaal rouwtransport     www.vdh-iru.nl
Repatriëring (Ministerie BuZa)     www.minbuza.nl/producten-en-diensten/noodgevallen-in-het-buitenland/overlijden-in-het-buitenland.html
Koetsen (H. Laheij)     www.stalhouderijlaheij.nl/html/koetsen/begrafeniskoets.htm
Koetsen (Haasnoot)     www.haasnootkoetsen.nl
Koetsen (Hilgers)     www.wim-hilgers.nl
Koetsen (Jacob vd Broek)     www.koetsencentrale.nl
Koetsen (Wijnand-Hazeleger)     www.wijnand-hazeleger.nl/lijkkoets.htm
Loopkoets     www.loopkoets.nl
Luxe auto`s (vd Lans-Busscher)     www.vdlans-busscher.nl
Rolls-Royce (Meijers)     www.meijersrouwvervoer.nl
Rouw Harley     www.rouwharley.nl
Uitvaartauto     www.uitvaartauto.nl
Rouwcaravan     www.rouwcaravan.nl
Uitvaarttruck     www.uitvaarttruck.nl
Uitvaartbus     www.cvu.nl/de_uitvaartbus.html
Uitvaartbus     www.uitvaartbus.com
Uitvaartmobiliteit     www.uitvaartmobiliteit.nl
Voorbeeld dragers     www.dragersverenigingmaasmond.nl
Rouwkoe     www.rouwkoe.nl
Huigen vervoer     www.huigenvervoer.nl

Rouwdrukwerk

4Cards     www.4cards.nl/rouwkaarten.php
Uit dit leven     www.uitditleven.nl
Afscheidslicht     www.afscheidslicht.nl
Memories of Life     www.memoriesoflife.nl/
Rouwbericht     www.rouwbericht.nl
Rouwbericht samenstellen     rouwbericht.monuta.nl/
Gero Pubishing     www.geropublishing.nl
BorBo Exclusive     www.borbo.nl/exclusive/pages/rouwcoll.html
Micare Rouwdrukwerk     www.micare-rouwdrukwerk.nl
Tabita rouwdrukwerk     www.tabita-rouwdrukwerk.nl

Rouwbloemen

Rouwbloemen     www.rouwbloemen.nl
Rouwwerk Specialist     www.rouwwerkspecialist.nl/catalog/
Wolter Strijker     www.wolterstrijker.nl/rouwbloemw.htm
Flow afscheidsbloemen     www.afscheidsbloemen.nl
Afscheidsboeket     www.afscheidsboeket.nl
De Bruyn     www.aandenken-rouwbloemen.nl
Semper Florum     www.semperflorum.nl
Bloemen Laten Bezorgen     www.bloemenlatenbezorgen.nl
Uitvaartbloemist Nederland     www.uitvaartbloemist-nederland.nl
Afscheid met bloemen     www.afscheidmetbloemen.nl
Het Bolletje     www.het-bolletje.nl

Uitvaartmuziek

Remembrance     www.remembrance.nl/start.htm
Vocale intermezzo`s     www.movingthroughmusic.nl
Silene Uitvaartmuziek     www.sileneuitvaartmuziek.nl
Duo Incanto     www.duoincanto.nl
Marsmelody     www.marsmelody.nl
Moving Through Music     www.movingthroughmusic.nl/
Eerbetoning     www.eerbetoning.nl/

Uitvaart foto en video

Uitvaart via internet     www.memoriamedia.nl/index.php?id=5
Memories uitvaartfotografie     www.memoriesuitvaartfotografie.nl
Uitvaartreportage (Onno Bartels)     www.uitvaartreportages.nl
Reinder Weidijk     www.reinderweidijk.nl/index.php?categoryid=51
Uitvaart TV     www.uitvaart.tv

Uitvaart-extra

Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding     www.humanistischeuitvaart.nl
Begrafenisondernemers vergelijken     www.begrafenisondernemer.nl
Begeleidingskaars     www.vlinderijnes.nl/artikelen.html
Uitvaartdans     www.uitvaartdans.nl
Rouwclown     www.gentleclowning.nl/data.php?pageID=7
Rouwkost     www.rouwkost.com
YoungEvents     www.youngevents.nl
Rouwdocument     www.rouwdocument.nl
Stervensbegeleiding en rouw     www.rouwrituelen.nl
Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover     www.totzover.nl
Wikkelgoed uitvaarttextiel     www.anderzijds.nl/wikkelgoed
Witte vleugels van vreugde en verdriet     www.wittevleugelsvanvreugdeenverdriet.nl/pages/service/begrafenissen.php
Wet op de lijkbezorging     wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20op%20de%20lijkbezorging
Online rouwadvertentie     www.berichtenpagina.nl
Gedichtenbundel     www.gedichtenbundel.be/afscheid.html
Stichting Landelijke Herplaatsing Huisdieren     www.slhh.nl/main.html

Urnen

Urnencentrum Nederland     www.urnen.nl
Vanderaarde urnen/huisaltaartjes     www.vandeaarde.nl/pagina_urnen.html
Urn online     www.urnonline.nl/
Urn winkel     www.urnwinkel.nl/
URNbestellen     www.urnbestellen.nl/
De levensboom-urnen     www.de-levensboom-urnen.nl
De t`URN     www.meerdaneenurn.nl
MU Ceramics     www.muceramics.nl
Boeddha en as     www.oosterse-artikelen.nl/urnen.html
RVS urnen     www.rvsurnen.nl
Phoenix-urn     www.phoenixurnen.nl
Duo-urn     www.duo-urn.nl
Waterurn     www.waterurn.nl
Roosurn     www.endless-memories.eu
Kinderurnen     www.kinderurn.com
Urn sieraden     www.urnsieraden.com
Keramiek urnen     www.keramiekurnen.nl/
Tuincolumbarium     www.urnonline.nl/tuincolumbarium_of_urnen_huisje.html
Eterna urnen     www.eterna.be/eterna_urnen.php

Asbestemming

As de ruimte in     www.memorialspaceflights.com
As verwerkt in schilderij     www.creatas.be
As verwerkt in schilderij     www.eternalpaintings.nl
Koesterij     www.koesterij.nl
Asverstrooiing op zee     www.emetha.nl
Asverstrooiing op zee     www.asverstrooiing.nl
Natuurlijk herdenken     www.natuurlijkherdenken.nl
Herinneringsplaten     www.infotree.nl
Herinneringsbos     www.herinneringsbos.nl/
Fotourn monument     www.foto-urn-monument.com
Eturnal urnen en assieraden     www.eturnal.nl
Asbestemming v.d. Schaaff     www.asbestemming.com
Sieraad (Algordanza)     www.algordanza.nl
Sieraad (BE design)     www.bedesign.nl/html-be-design/As-bestemmingen.html
Sieraad (L`ancar)     www.lancar.nl/nl/asrelikwieen.aspx
JB Memorials     www.assieradenstunter.com
Ellen Besaris (goudsmid)     www.ellenbesaris.nl/
Relikwiedoos (Walwood)     www.walwood.com/0_nl.htm
For efver Lasting Memory Box Memorial     www.felmb.nl
Herinneringsdiamant     www.lifegem.nl/index3.php
As in glas     www.asinglas.nl/collection/collection.html
Na de crematie     www.nadecrematie.nl
Asbeedels     www.asbeedels.nl

Grafmonumenten

De Beeldhouwwinkel     www.grafbeelden.nl
Harry snijdt hout     www.harrysnijdthout.nl/gedenktekens.htm
Polyester grafmonumenten     www.kunststofgrafmonumenten.nl
RVS grafmonumenten     www.rvs-grafmonumenten.nl
Grafsteen direkt     www.grafsteendirekt.nl
Grafmonument van glas     www.glazeniers-glaskunst.nl
Glasfragmenten     www.glasfragmenten.nl
Zerk voor kunstig grafwerk     www.zepworks.nl/zerk/
Silent Art     www.silentart.nl/glas-glazen-grafmonumenten.html
Kunststof grafmonumenten     www.kunststofgrafmonumenten.nl
Grafkunstenaar     www.grafkunstenaar.nl/
Zelf ontwerpen     www.artemotions.nl/nl/1655-Configurator.html
Grafsteenverkoop Gerlofsma     www.grafsteenverkoop.nl
Memare     www.memare.nl
Den Hollandsche natuursteen     www.denhollandsche.nl
Galerie Cratos     www.galerie-cratos-gedenktekens.nl
Kuterbach grafstenen     www.kuterbach-grafstenen.nl
Grafzorg     www.grafzorg.nl
Onderhoud natuursteen     www.hilstone.nl
Terpstra Gedenksteenbeheer     www.terpstra-gedenksteenbeheer.nl
GedenkTeken     www.gedenkteken.com
Grafisch Gedenken     www.grafischgedenken.nl
Huis van Steen     www.huisvansteen.nl/collectie.php
Momento gedenkbeelden     www.memento-gedenkbeelden.nl
Gedenkmozaïek     www.gedenkmozaiek.nl/
Mozaïek gedenkstenen     www.mozaiekgedenkstenen.nl
Dorette Giling     www.dorettegiling.nl
Digizerk     www.steenhouwerij-rijtink.nl/digitaal.php
Gedenkvlinder     www.gedenkvlinder.nl/
Grafmonument van kiezelstenen     www.silent-stones.nl
Pladdet Gedenkstenen     www.pladdet-gedenkstenen.nl
Gijsen Gravures     www.gijsengravures.be
Schriftbeeldhouwerk     www.pladdet-gedenkstenen.nl/

Gedenkobjecten

Bloem in zilver of brons     www.embi.nl/embi/nl/view/5
Bloem in hars     www.aandenken-rouwbloemen.nl/verharsing.htm
Gedenkengelen     www.gedenkengelen.nl
Ditbenik-boekje     www.ditbenik-boekje.nl
Gedenkgeschenk     www.gedenkgeschenk.nl
Smartlap     www.kssmartlap.nl
Gedenksieraden     www.gedenksieraden.nl
Gedenksieraden Mark Bos     www.exclusievegedenksieraden.nl
Zonnevogel zielsgeschenken     www.zonnevogel.nu
Insieme asbeelden     www.grafheuvel.nl/asbeelden.html
AsKunst     www.askunst.nl
Gedenklantaarn in glas en lood     www.delampion.com/delampion/gedenklantarens
Solid Emotions     www.solidemotions.nl
Herinneringen in kristal     www.devrind.nl/index.php?Itemid=2
Condoleance- en gedenkboeken     www.anderzijds.nl/visser/
Herinneringskastjes     www.herinneringskastje.nl
Woodenrope     www.woodenrope.nl

Rouw

Gouden vingerafdruk     www.goldenfingerprint.nl
QR-gedenkcode     www.qrgedenktekens.be/nl
Impona     www.impona.nl
Emotionbeads     www.emotionbeads.nl
Gedenkster     www.gedenkster.nl
Rouwfotografie     www.stilfotografie.nl
Troostgeschenk     www.troostgeschenk.nl
Verliesverwerking     www.verliesverwerken.nl
Werken aan verlies     www.werkenaanverlies.nl
Afscheid en verlies     www.afscheidenverlies.nl
Sensoor     www.sensoor.nl
De Jonge Weduwe     www.dejongeweduwe.nl
MyMemorialBox     www.mymemorialbox.com
GedenkKastje     www.gedenkkastje.nl
Rouwkalender     www.rouwkalender.nl
Troostzakje     www.rouwpraktijkseptember.nl/troostzakje.html
Rouwboeken     www.rouwboeken.nl
Tranenstroom     www.tranenstroom.nl
Afscheid voor afscheid     www.afscheidvoorafscheid.nl

Kinderen

Kinderkistjes (Het sterrenrijk)     www.hetsterrenrijk.nl
Kinderkistjes (witte wolkjes)     www.wittewolkjes.nl
Kinderkistjes (Sterre & zo)     www.sterre-enzo.nl
Kinderkistjes (Prematuur)     www.kinderkistjes.nl
Kinderkistjes (Atelier Anandi)     www.grafkistenatelier.nl/gk_pages/kisten/1
Hart van hout     www.hartvanhout.nl
Affscheidswiegjes     www.sterrenkindje.nl
LieveKus     www.lievekus.nl/
Grafobject voor kinderen     www.angelsymbols.nl
Kinderrouwauto     www.dekinderrouwauto.nl
Kleding prematuur     www.pre-be-exclusief.nl/onlineshop
Kleding prematuur     www.monpetitkleding.nl
Kleding prematuur     www.pamperedxs.com
Kleding prematuur     www.sterretjes.prematuur.nl
Afscheid en verlies (peuteren)     www.peuteren.nl/afscheid/
Ouders van een vermoord kind     www.oudersvaneenvermoordkind.nl
Raad voor de Kinderbescherming     www.kinderbescherming.nl
Uitvaartbegeleiding van kinderen     www.uitvaartdewending.nl
Kwartetspel     www.detroostboom.nl
KneedbareSteen (waaronder kinderurnen)     www.kneedbaresteen.nl/
Bloemen voor kinderen     www.speciaalrouwbloemwerk.nl/pages/120000/Kinder_rouwbloemwerk.html
Make a Memory     www.makeamemory.nl
Foto herinneringsalbum     www.herinneringsalbum.nl/
Verliesverwerking kind (Lieve engeltjes)     www.lieve-engeltjes.nl
Verliesverwerking (Achter de Regenboog)     www.achterderegenboog.nl
Verliesverwerking (Vuurvlinder)     www.stichtingvuurvlinder.nl
Wiegendood     www.wiegedood.org
Uit kinderliefde     www.uitkinderliefde.nl/
Gedenkboek     www.gedenkboek.com
Herrineringskastje     www.herinneringskastje.nl/

Klachten

NARDUS     www.nardus.eu
Medische klachten     www.klachtenopvangzorg.nl
Klachteninstituut Uitvaartwezen     www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl
KiFiD (voorheen Klachteninstituut Verzekeringen)     www.kifid.nl

Verzekeringen

Verbond van verzekeraars     www.verzekeraars.nl

Testament

Centraal Testamenten Register     www.centraaltestamentenregister.nl
Notaristarieven     www.notaristarieven.nl/erven2.php
Erfrecht (Breemans)     home.hccnet.nl/m.breemans/erfrecht2.html
Rekenhulp erfbelasting     www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/erfbelasting/
Testamonium     www.testamonium.eu/presentatie/presentatie.htm

Financiën

Helder: afwikkeling administraties     www.helderadministraties.nl
Overlijden overheid     www.overlijden-overheid.nl
Nabestaandenplanner     www.nabestaandenplanner.nl
Vergeten Pensioenen     www.vvb.nl

Opleidingen

Docendo     www1.zdg.nl/overig/Intro_Docendo.html
Marjon Klaassen     www.marjonklaassen.nl
Opleiding ritueel begeleiden     www.hetmoment.nu
Meander Uitvaartopleidingen     www.meanderuitvaartopleidingen.nl
Land van rouw     www.landvanrouw.nl
Uitvaart vacatures     www.uitvaartvacatures.nl

Startpagina`s

Euthanasie.startpagina.nl     euthanasie.startpagina.nl/
Gedichten.startpagina.nl     gedichten.startpagina.nl/
Rouwverwerking.startpagina.nl     rouwverwerking.startpagina.nl/
Sterven.startpagina.nl     sterven.startpagina.nl/
Sterven-uitvaart.startpagina.nl     sterven-uitvaart.startpagina.nl/

Startkabels

Dood.startkabel.nl     dood.startkabel.nl
Doodgeboren.startkabel.nl     doodgeboren.startkabel.nl
Condoleance.startkabel.nl     condoleance.startkabel.nl
Erfenis.startkabel.nl     erfenis.startkabel.nl
Euthanasie.startkabel.nl     euthanasie.startkabel.nl
Herdenk-kinderen.startkabel.nl     herdenk-kinderen.startkabel.nl
Overlijden.startkabel.nl     overlijden.startkabel.nl
Ritueelbegeleiding.startkabel.nl     ritueelbegeleiding.startkabel.nl
Rouwverwerking.startkabel.nl     rouwverwerking.startkabel.nl
Senioren.startkabel.nl     senioren.startkabel.nl
Uitvaart.starkabel.nl     uitvaart.startkabel.nl
Uitvaartverzekering.startkabel.nl     uitvaartverzekering.startkabel.nl

Overige

Herdenken.verzamelgids.nl     herdenken.verzamelgids.nl
Uitvaart.verzamelgids.nl     uitvaart.verzamelgids.nl/
Sterven.verzamelgids.nl     sterven.verzamelgids.nl
Uitvaartverzorging.allerubrieken.nl     uitvaartverzorging.allerubrieken.nl
Uitvaart.startpagina.be     uitvaart.startpagina.be
Uitvaart.startspot.nl     uitvaart.startspot.nl
Uitvaart.zappsite.nl     uitvaart.zappsite.nl
Uitvaart.gerelateerd.nl     uitvaart.gerelateerd.nl
Condoleance.beginthier.nl     condoleance.beginthier.nl
CAO.beginthier.nl     cao.beginthier.nl
Uitvaartververzekering.uwpagina.nl     uitvaartverzekering.uwpagina.nl<

Burgerlijke Stand

Afdeling Burgerzaken van het gemeentehuis in
de plaats van overlijden.

Burgerlijke Stand Den Haag

Inschrijving na overlijden in buitenland

Bureau Bijzondere akten, Kamer C0301

Postbus 12620

2500 DL Den Haag

070-3532816

070-3532813

www.denhaag.nl

De Nederlandse Bank

Postbus 98

1000AB Amsterdam

0900-5200520

www.dnb.nl

Donorvoorlichting NIGZ

Postbus 500

3440 AM Woerden

0900-BEL-DONOR (0900-8212166)

0348-437650

www.donorvoorlichting.nl

NARDUS
samenwerkende uitvaartorganisaties

(Voorheen Geschillencommissie Uitvaartwezen)

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

070-3105310

www.nardus.eu

Grafzorg Nederland (GzN)

Wilhelminaplein 2

2243 HE Wassenaar

070-5112808

www.grafzorg.nl

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen

Postbus 92

5600 AB Eindhoven

www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl

KiFiD (voorheen Klachteninstituut
Verzekeringen)

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

www.kifid.nl

Uitvaarttelefoon

070-3615567

Uitvaart Informatie Hulplijn

0800-4444000

www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Sector Levensverzekering van het Verbond van Verzekeraars

Postbus 93450

2509 AL Den Haag

070-3338627

www.verzekeraars.nl

De Tirza Foundation biedt door middel van professionele foto’s en/of videobeelden, een bijzondere en waardevolle herinnering aan mensen die een dierbare zullen verliezen. Het is ons doel is om landelijk iedereen te bedienen, los van iemands financiële situatie of leeftijd. –
De Tirza Foundation heeft door het hele land professionele fotografen met werkervaring in de zorg, die op vrijwillige basis voor u beschikbaar zijn. De fotografie kan overal plaatsvinden, in een thuissituatie of een locatie naar keuze. Het is mogelijk om tijdens het ziekbed dierbare
momenten te laten vastleggen, maar het kan ook tijdens of na het overlijden. Na de opnames ontvangt men een fotoboekje met enkele geprinte foto’s en een DVD met alle foto’s of videobeelden.
Wanneer u gebruik wilt maken van deze diensten kunt u hier contact opnemen.

PORTRETVAN.NU Levensportretten op DVD van
mensen, waarbij het uitgangspunt is dat de te portretteren persoon
zijn of haar levensverhaal wil vertellen.
U kunt hier contact opnemen.

Aandenken Film
Wilt u graag een blijvende herinnering achterlaten voor iedereen die u dierbaar is, een aandenken?
Laat een film maken: een sprekend aandenken, waarin u alles aan bod kunt laten komen wat u dierbaar is.
Basis voor een Aandenken film is altijd een uitgebreid interview, ondersteund door foto’s en/of (digitaal) film-materiaal.
U kunt hier meer informatie vinden

Allochtone Vrouwentelefoon (AVT)

0800-0240027


www.oostnederland.sensoor.nl

Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen

Centraal Bureau:

Koning Wilhelminalaan 21

Postbus 1496

3800 BL Amersfoort

033-4228225

www.nvvh.nl

Nederlandse Vrouwen Raad (NVR)

Louise de Collignystraat 44

2595 SR Den Haag

070-3469304

www.nederlandsevrouwenraad.nl

Stichting Viva la Donna zet zich in voor vrouwen die de diagnose kanker hebben gehad.
Ongeacht de vorm van kanker of het jaar waarin de diagnose is gesteld. De stichting is in 2005 opgericht door Corinne de Haas. Zij ondervond aan den lijve dat er na de diagnose en de behandelingen tegen kanker té weinig aandacht is voor nazorg. Met Stichting Viva la Donna wil zij daar verandering in brengen.
Viva la Donna

We helpen
WeHelpen.nl is opgezet als een marktplaats met slimme functies voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp, aangevuld met gerichte informatie aan hulpverleners en hulpbehoevenden. De hulp wordt beloond met credits, die u kunt doneren aan een ander of aan het WeHelpen-fonds, kunt besteden aan de mensen die u helpen of lokaal kunt verzilveren.
zorggidsnederland
ZorgGids Nederland wil consumenten helpen de voor hen geschikte zorginstelling te vinden
zorggverzekeringenvergelijken
Uitgebreide informatie over zorgverzekeringen en onafhankelijke vergelijking van premie’s.

Overige

Kanselarij der Nederlandse Orden

Postbus 30436

2500 GK Den Haag

070-3751200

www.lintjes.nl

De Terebinth

Postbus 85177

3911 SH Rhenen

www.terebinth.nl

* heeft u een suggestie voor een relevante organisatie, vereniging of website? stuur een mailtje naar de webmaster via de contact pagina.